İhlas Ev Aletleri

ORTAKLIK YAPISI

Şirket’in ortaklık yapısı şöyledir;

 

 

 

31.12.2019

31.12.2018

Adı

Pay Oranı %

          Pay Tutarı

Pay Oranı %

Pay Tutarı

İhlas Pazarlama A.Ş.

38,11

133.574.949

17,60

33.681.000

İhlas Holding A.Ş.

5,06

17.731.678

4,43

8.483.277

İhlas Gazetecilik A.Ş.

2,85

10.000.000

-

-

Ahmet Mücahid Ören

0,46

1.597.228

-

-

Halka Açık Kısım

53,52

187.596.145

77,97

149.205.724

Toplam

100,00

350.500.000

100,00

191.370.001

 

Şirket’in dolaylı ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur;

 

31.12.2019

31.12.2018

Adı

Pay Oranı %

Pay Tutarı

Pay Oranı %

Pay Tutarı

Halka Açık Kısım

92,83

325.373.664

96,74

185.133.765

Ahmet Mücahid Ören

5,73

20.095.815

2,59

4.964.595

Diğer

1,44

5.030.521

0,67

1.271.641

Toplam

100,00

350.500.000

100,00

191.370.001

 

Şirket’in imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

Ortak Adı/Ünvanı

Tertip

Grup

H/N

Adet

TUTAR

    İhlas Pazarlama A.Ş.

I

A

Hamiline

8.465.109

84.651

    İhlas Holding A.Ş.

I

A

Hamiline

1.678.884

16.789

 

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 3’ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 4’ü, 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 5’i, 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 6’sı  (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.