İhlas Ev Aletleri

ORTAKLIK YAPISI

31.12.2018 tarihi itibariyle, şirketimizin ortaklık yapısı ve sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin durumu aşağıdaki gibidir;  

Pay Sahibi Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Pazarlama A.Ş 17,60 33.681.000
İhlas Holding A.Ş. 4,43 8.483.277
Diğer 77,97 149.205.724
TOPLAM 100 191.370.001

 

Dolaylı Pay Sahibi Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş. 17,30 33.115.159
Diğer 0,30 565.841
TOPLAM 17,60 33.681.000

 

Gerçek Pay Sahibi Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş. 21,73 41.598.436
Diğer 78,27 149.771.565
TOPLAM 100,00 191.370.001

 

İmtiyazlı Sahibi Pay Tutarı (TL)
İhlas Pazarlama A.Ş. 40.499
İhlas Holding A.Ş. 8.032
TOPLAM 48.531