İhlas Ev Aletleri

ORTAKLIK YAPISI

30.09.2019 tarihi itibariyle, şirketimizin ortaklık yapısı ve sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin durumu aşağıdaki gibidir;  

Pay Sahibi Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Pazarlama A.Ş 38,11 133.574.949,35
İhlas Holding A.Ş. 5,06 17.731.677,68
Halka Açık 56,83 199.193.372,97
TOPLAM 100,00 350.500.000,00

 

Dolaylı Pay Sahibi Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş. 19,75 69.217.030,61
Diğer 0,34 1.182.715,74
TOPLAM 20,09 70.399.746,35

 

Gerçek Pay Sahibi Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
Ahmet Mücahid Ören 2,96 10.376.954,63
Diğer 0,55 1.933.737,54
 Halka Açık 96,49 338.189.307,83
TOPLAM 100,00 350.500.000,00

 

İmtiyazlı Pay Sahibi Pay Tutarı (TL)
İhlas Pazarlama A.Ş. 84.651,09
İhlas Holding A.Ş. 16.788,84
TOPLAM 101.439,93