İhlas Ev Aletleri

HEDEF VE DEĞERLER

HEDEFİMİZ
Bilgi, teknoloji ve vizyona sahip insan kaynakları oluşturarak yenilik ve değişikliklere ayak uydurabilen, fırsatları iyi değerlendirebilen, ev aletleri vb. ürün ve hizmetlerin temininde know-how sahibi bir organizasyon meydana getirmektir.

DEĞERLERİMİZ
Müşteri odaklı faaliyetleriyle ev aletleri vb. ürün ve hizmetlerin teminindeki saygınlığını dünyada yaygın hale getirerek global bir organizasyon haline gelmek; böylece insanların yaşam kalitesini artıran ürün ve hizmetleri daha hızlı, daha ucuz, daha kaliteli sunmaktır.