ETİK DEĞERLERİMİZ

Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulması gerektiğini; Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Müdürü’nün, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza’nın, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;
1). Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
2). Şirketin kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
3). Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte,
Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Etik

İlkeler çerçevesinde bu bilgileri kamuya açıklayamaz.

Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz. Çalışanlarımız;

 • Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir,
 • Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler,
 • Şirket karlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler,
 • Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür,
 • Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler,
 • Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar,
 • Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar,
 • Yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar,
 • Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmazlar,
 • Görevlerini gerçekleştirirken diğer çalışanlar ile saygılı ve özenli iletişim kurmak suretiyle ortak amaçlar yönünde işbirliği yaparlar,
 • Kendilerine yapılan menfaat sağlamaya yönelik teklifleri derhal reddetmek, yetkili makamlara ve amirlerine bildirmekle yükümlüdürler,
 • Mevcut veya potansiyel müşteri ve tedarikçilerden teamül dışında hediyeler almamakla yükümlüdürler.

Bir üretim şirketi olarak dünya kalite standartlarını yakalamak, enerji tüketimi ve çevre ile barışık ürünler ortaya koymak, ürünlerimizin ergonomik ve insanın günlük hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarımını sağlamak, kaliteyi kontrol etmek yerine üretmek tüm yönetim ve çalışanlarımızın ortak hedefidir.

Etik İlkelere Uyumun Kontrolü

 • Çalışanlar, Etik İlkelerin herhangi bir şekilde ihlalini önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
 • Çalışanlar, Etik İlkelerin ihlalinden şüphelendikleri zaman durumu yöneticilere ya da İç Denetim Birim Sorumlusuna bildirmelidir.
 • İç Denetim Departmanı Hukuk(veya Şirket Avukatları), Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları ve diğer departmanlarla iş birliği içinde Etik İlkelere, Şirket politika ve prosedürlere uygunluğu sağlar.
 • İç Denetim Birim Sorumlusu, Denetim Komitesi’ne doğrudan rapor verir ve bağımsız görüş sunar.


Etik İlkelerin İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
Etik İlke ihlallerinin soruşturulması, hassas ve uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan buradaki sorumluluk Denetim Komitesine aittir.

 • İç Denetim Birim Sorumlusu, ihlalleri ve alınan düzeltici, önleyici faaliyetleri düzenli olarak Denetim Komitesine bildirir.
 • Çalışanlara ilişkin iddialar suç teşkil eder nitelikte ise Hukuk Departmanı veya Şirket Avukatları ile birlikte hareket eder, soruşturmayı birlikte yürütürler.

Pay sahipleri, müşteriler, tedarikçilerimiz ve personelimizden oluşan menfaat sahiplerimizin, şirketimizin yasal ya da şirket etik değerlerine uygun olmadığını düşündüğü işlemleri iletmek üzere, Denetim Komitesine yönlü olan, başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, başvurunun Denetim Komitesinde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@iea.com.tr adresi oluşturulmuştur.

Disiplin Cezaları

 • Şirketimiz, Etik İlkelerin ihlali durumunda Personel Yönetmeliği çerçevesinde, ihlalin niteliğine ve özelliklerine en uygun disiplin cezasının belirlenmesi hususunda çaba gösterecektir.
 • Genel olarak ilk defa işlenen ve ağır olmayan bir suç için bir ihtar yazısı gönderilecektir.
 • Daha ciddi ihlallerde kınama veya iş akdinin feshi gibi cezalar söz konusu olabilir.
 • Disiplin cezaları sadece Etik İlkelerin ihlali halinde verilmez. Personel Yönetmeliğinde yer alan diğer hususlara ilişkin uygulamalarda mevcuttur.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.