İhlas Ev Aletleri

İMTİYAZLI PAYLAR

İMTİYAZLAR : ( 09 Mart 1998 Tarihli 4497 Sayılı T.T.S.G. )

Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni ; 5 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.